Hoe verloopt het aanbod?


Je staat op de eerste plaats en er komt een woning vrij! Je ontvangt het aanbod via brief. Onze collega Mieke neemt ook nog telefonisch contact met je op om je op de hoogte te brengen van jouw aanbod. Binnen de twee weken moet je dan laten weten wat je beslist. Tijdens deze twee weken krijg je de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Op basis van deze bezichtiging kan je jouw keuze maken: 

1. Je bent tevreden met het aanbod en wil de woning huren

Dan bezorg je Cordium de ingevulde documenten tijdens een afspraak met Mieke, per post of per e-mail. Lees hier meer over het verdere verloop.

2. Je vindt de woning niet goed en weigert ze.

Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij Cordium wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en achteraan op de wachtlijst beginnen. Klik hier voor meer informatie. 

3. Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Dat kan bijvoorbeeld bij een verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis, wanneer je nog maar net een private huurovereenkomst hebt afgesloten of wanneer je voor een gezinshereniging staat. Dit zijn grondige redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Indien Cordium de reden goedkeurt, telt dit niet mee als een weigering.