Wat moet ik doen als ik verhuis naar een andere woning?

Verhuizen naar een andere woning

Je gaat verhuizen naar een andere woning die niet van Cordium is en wil het huurcontract stopzetten. Stuur een aangetekende brief naar Cordium om je huur op te zeggen. Het adres vind je hier

De opzegtermijn duurt drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

Uitzonderingen opzegtermijn:

  • Bij verhuis naar een woonzorgcentrum of een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap geldt een opzegperiode van één maand. Je moet ons een bewijs aanleveren van inschrijving in het woonzorgcentrum of de voorziening. 

  • Bij overlijden van de huurder geldt een opzegperiode van twee maanden.

Verhuizen naar een andere woning van Cordium (interne verhuis)

Wil je liever naar een andere woning van Cordium? Dat kan, maar dan moet je je opnieuw inschrijven op de wachtlijst als kandidaat-huurder. Hoe dat moet, lees je hier

Heb je als huurder bij Cordium voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij Cordium wonen?

  • Ja, je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie (bijvoorbeeld als je woning te klein of te groot is). Je hebt ook voorrang wanneer door medische omstandigheden je woning niet meer toegankelijk is voor jou of iemand van je gezin. Hiervoor heb je een geldig attest van de behandelend specialist nodig. Er wordt dan geen rekening gehouden met de voorwaarde van het maximum gezinsinkomen.
  • Neen, je hebt geen voorrang in alle andere gevallen.

Als je verhuist naar een andere woning van Cordium, moet je geen opzegbrief sturen voor je huidige woning.