7 gouden regels voor huurders

Om je goed te informeren, zetten we in de '7 gouden regels' de belangrijkste punten van de huurovereenkomst op een rij.

1. Gezinstoestand
De woning mag enkel betrokken worden door de personen die bij de ondertekening van de huurovereenkomst vermeld staan in artikel 5  “Samenstelling van het gezin”. Iedere wijziging die zich tijdens de huurperiode voordoet in deze gezinssamenstelling moet binnen de maand schriftelijk aan de vennootschap kenbaar gemaakt worden.

2. Huurbetaling
De huur moet iedere maand telkens betaald worden vóór de 10de dag van de maand. De betalingen dienen bij voorkeur uitgevoerd te worden met een bestendige opdracht.

3. Veranderingen aan de woning
Iedere verandering die de huurder zou willen aanbrengen aan de woning of haar aanhorigheden (bvb. tuin) dient overeenkomstig art. 15 van onze huurovereenkomst steeds schriftelijk aangevraagd te worden aan onze vennootschap.

4. Koterijen – veranda’s
Er mogen geen koterijen, duivenhokken, vogelkooien, hondenhokken, veranda’s e.d. worden opgericht in de tuin.

5. Schotelantenne
Er mag geen schotelantenne bevestigd worden aan de gevel of aan het dak van de woning. Schotelantennes mogen ook niet zichtbaar opgesteld worden aan de straatkant.

6. Huisdieren
Het houden van huisdieren is verboden indien deze de rust in de omgeving zouden kunnen verstoren.

7. Onderhoud gemeenschappelijke inkomhal
Huurders van appartementen met een gemeenschappelijke inkomhal dienen in gezamenlijk overleg met de andere huurders een beurtrol op te stellen voor het wekelijks kuisen van deze hal.