Bewijs van taalvaardigheid

 

Als je een van de deze documenten meebrengt, moet je geen mondelinge taaltest afleggen.

 • Een getuigschrift van basis, secundair of hoger onderwijs gevolgd in een instelling erkend door de Vlaamse gemeenschap of in Nederland.
 • Een studiebewijs waaruit blijkt dat je het minimum taalniveau hebt behaald.
 • Een verklaring van het Huis van het Nederlands waarin staat dat je genoeg Nederlands kunt.
 • Een attest van het Huis van het Nederlands waarin staat dat je hebt deelgenomen aan een cursus Nederlands tweede taal waarop je minstens 80% aanwezig was.
 • Een verklaring van het Huis van het Nederlands waarin staat dat je een cursus Nederlands tweede taal volgt.
 • Een verklaring van intake door het Huis van het Nederland (max. zes maanden geleden).
 • Het attest EVC (AEVC05-G) of een inburgeringscontract  (AI023-G)
 • Een attest van vrijstelling voor het vereiste niveau van het Nederlands op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor basiseducatie of een Centrum voor volwassenenonderwijs of van het Huis van het Nederlands.
 • Een verklaring van uitgeleerdheid, afgeleverd door de school (een Centrum voor Volwassenonderwijs of Centrum voor basiseducatie) waar je les gevolgd hebt.
 • Een attest van opschorting, omdat je door beroepsmatige, medische redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan de cursus Nederlands tweede taal, afgeleverd door het Huis van het Nederlands.
 • Als je gezondheidstoestand het je blijvend onmogelijk maakt om taalcursus te volgen, moet je een medisch attest voorleggen.
 • Als je verplicht inburgering moet volgen, moet je geen apart taaldocument voorleggen.

Lees ook

Meer info over de voorwaarden om je kandidaat te stellen als huurder van een sociale woning: Kom ik in aanmerking