Algemene toewijzingsregel: rationele bezetting

Wie krijgt er wanneer een woning? Dat hangt in eerste plaats af van de grootte van de woning, waarbij we rekening houden met de samenstelling van je gezin. We streven naar een rationele bezettingsgraad.

Wat is een rationele bezettingsgraad?

 

Woongelegenheid met 5 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 4 tot 8 kinderen of andere inwonende personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 4 slaapkamers

Bij voorrang voor  gezinnen met 3 tot 6 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 3 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 2 tot 4 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 2 slaapkamers

Bij voorrang aan een alleenstaande of gezinnen of eenoudergezinnen met maximaal 2 kinderen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 1 slaapkamer

Bij voorrang voor koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en voor alleenstaanden

 

Hogere bezettingsgraad mogelijk?

Een hogere woningbezetting kan alleen maar als er in het gebied van je keuze geen grotere woning is. En dan mag het nog nooit hoger zijn dan 2 personen per slaapkamer groter of gelijk aan 11 m² of 1 persoon in een slaapkamer die kleiner is.

Waar houden we rekening mee?

Er wordt rekening gehouden met de kinderen die niet altijd bij het gezin verblijven omwille van bijvoorbeeld omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. De kandidaat-huurder moet dat wel melden bij inschrijving.

 Er wordt ook rekening gehouden met inwonende meerderjarige kinderen tot hun 25ste verjaardag. Zij worden mee opgenomen in het inschrijvingsregister en moeten dus ook aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen.  Als deze kinderen altijd bij het gezin hebben verbleven, telt hun inkomen niet mee bij de berekening van de huur. Verlaten ze de sociale woning en komen ze er later terug wonen, dan telt hun inkomen wel  mee.

Kan van de rationele bezetting afgeweken worden?

Wat doen we als er geen kandidaat-huurders op de lijst staan waarvoor deze rationele bezettingsgraad maximaal geldt? Dan kijkt Cordium op de wachtlijst naar kandidaat-huurders waarvan de gezinssamenstelling één persoon (anders dan de ouders) minder telt.

 

Wie krijgt voorrang

Naast de algemene regel bestaan er voorrangsregels.
Die liggen vast in de wet.