Als Cordium je een woning weigert

Cordium mag een toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaat-huurder die al huurder is of was en ernstig tekort kwam in het vervullen van zijn verplichtingen. Ook de huurder die schulden heeft bij Cordium mogen we weigeren. Tenslotte mag Cordium een woning weigeren aan een kandidaat-huurder die zware feiten pleegde in de afgelopen drie jaar en die een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de leefbaarheid.

Niet akkoord met een beslissing?

Kandidaat-huurders of huurders die zich benadeeld voelen door een beslissing van Cordium, kunnen aan de toezichthouder een eindoordeel vragen. Dat kan gaan om een beslissing omtrent toewijzing, omtrent het niet toestaan van een afwijking, om schrapping uit het register of om een geweigerde inschrijving.

Toezichthouder:

Agentschap Wonen-Vlaanderen

Afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 22

1000 Brussel