Als ik eigenaar ben geworden

Als je je sociale huurwoning koopt, ben je volledig eigenaar. Er gelden wel enkele regels.

Je bent na de aankoop van uw huurwoning verplicht jouw woning twintig jaar te bewonen. Je mag jouw woning in die periode niet verkopen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf het ogenblik waarop jou jouw aankoopakte heeft ondertekend.

Cordium heeft het recht jouw woning weer in te kopen, als je deze verplichtingen niet nakomt.

De prijs die Cordium je moet betalen, is gelijk aan de som van:

  • de oorspronkelijk verkoopprijs
   Dit is de prijs die je betaalde voor de aankoop van jouw huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.
  • de gemaakte kosten van de koop
   Dit zijn de kosten die je maakte voor de aankoop van jouw huurwoning zoals de aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten ... De gemaakte kosten worden geïndexeerd.
  • de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden aan de woning
   Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die Cordium je betaalt, als deze werken niet in strijd met de regelgeving (ruimtelijke ordening en stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De kosten van eventuele uitbreidingswerken aan de woning zijn niet inbegrepen in de prijs en worden dus niet terugbetaald.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.

Meer weten?

We zijn er graag om al je vragen te beantwoorden. Bel ons of maak een afspraak.