Ik wil een sociale kavel kopen

In sommige nieuwe projecten bouwt Cordium niet enkel sociale huurwoningen, maar worden ook bouwkavels te koop aangeboden. De kavels worden verkocht zodra de aanleg van nutsleidingen, riolering, wegen en infrastructuur voldoende klaar zijn.

Wil je een kavel aankopen om je eigen woonst te bouwen?

Daarvoor moeten kandidaat-kopers en hun gezinsleden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn voorwaarden naar leeftijd, gezinsinkomen en eigendom van onroerende goederen.

1. Je moet meerderjarig zijn

2. Je inkomen moet minimaal 9.546 euro bedragen

3. Er geldt ook een maximum inkomen per jaar (bedragen van toepassing in 2019)

  • Alleenstaande: 38.146 euro (voor kavels te koop in Hasselt: 39.962 euro)
  • Gezin : 57.213 euro (voor kavels in Hasselt: 59.936 euro)
  • De maximumgrens verhoogt per persoon ten laste met 3.809 euro (Hasselt: 3.991 euro)

4. Je mag geen andere woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik hebben in België of het buitenland.

Die voorwaarde geldt niet als:

  • je mede-eigenaar bent bij een echtscheiding of wanneer je 55 jaar of ouder bent. Dan moet de woning wel binnen het jaar na verlijden van de akte verkocht zijn.
  • de aan te kopen sociale kavel in Hasselt gelegen is en de woning in eigendom verkocht is binnen het jaar  nadat de akte is verleden.
  • je woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt, onbewoonbaar of overbewoond is verklaard. Dan moet de woning binnen het jaar na het verlijden van de akte gesloopt of van bestemming gewijzigd zijn.
  • je woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is.

5. Je mag géén zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin jij of jouw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.