Huurdersverplichting: Nederlands

 

 

5  Spreek je Nederlands of wil je het leren?

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Wettelijk is vastgelegd dat je minimum taalniveau 1.1. voor spreken moet halen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je onze taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Je hebt 2 keuzes om aan te tonen dat je Nederlands spreekt:

  • Je brengt de juiste documenten mee. Die moeten bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat wil leren.
  • Je komt naar ons kantoor en doet een mondelinge taaltest. Als je slaagt, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar het Huis van het Nederlands.

Binnen het jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands kunnen.