Voorwaarde 3: Inkomen

 

inschrijving

leeftijd

eigendom

 

 

3  Is je inkomen niet te hoog?

Om sociaal te huren, moet je inkomen beperkt zijn. Met inkomen bedoelen we:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen,
  • afzonderlijk belastbaar inkomen,
  • inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • leefloon,
  • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Welk inkomen telt mee?

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoners die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Hoe hoog mag  je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je je inschrijft in 2020:

Belastbaar 2017 Belastbaar 2018 Geïndexeerd 2020
Alleenstaande 24.451,69 24.851,66 25.317,00
Alleenstaande met handicap 26.500,20 26.933,67 27.438,00
Gezin zonder kinderen 36.676,09 37.276,01 37.974,00
Gezin met 1 persoon ten laste 38.726,53 39.359,99 40.097,00
Gezin met 2 personen ten laste 40.776,96 41.443,97 42.220,00
Gezin met 3 personen ten laste 42.040,21 43.527,95 44.343,00
Gezin met 4 personen ten laste 44.877,84 45.611,92 46.466,00
Verhoging per persoon ten laste* 2.050,44 2.083,98 2.123,00

*Een persoon ten laste betekent:

  • een dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens 3 van de afgelopen 6 maanden.