Kan van de rationele bezetting afgeweken worden?

  • FAQ
  • Kan van de rationele bezetting afgeweken worden?

Wat doen we als er geen kandidaat-huurders op de lijst staan waarvoor deze rationele bezettingsgraad maximaal geldt? Dan kijkt Cordium op de wachtlijst naar kandidaat-huurders waarvan de gezinssamenstelling één persoon (anders dan de ouders) minder telt.