Welk inkomen telt mee?

  • FAQ
  • Welk inkomen telt mee?

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen, 
  • het afzonderlijk belastbaar inkomen, 
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • het leefloon, 
  • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.