Gemeenschappelijke delen

 

De gemeenschappelijke delen zijn de delen in en rond het gebouw die de huurders samen gebruiken (bijvoorbeeld de lift, de trappenhal, de inkomgang, gemeenschappelijk groen,… ). In deze gemeenschappelijke deze zijn er afspraken die gelden voor jou en je buren. De medewerkers van Cordium hebben op ieder moment toegang tot de gemeenschappelijke delen en controleren regelmatig of iedereen de afspraken naleeft. 

 • In een gebouw waar het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes niet door een poetsfirma of Cordium gebeurt, poetsen de huurders zelf. De bewoners spreken onderling een regeling af. Cordium volgt het onderhoud op.
 • Er kan worden afgesproken dat er een poetsfirma wordt aangesteld voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Al de bewoners betalen hiervoor maandelijks een bijdrage bovenop hun huurprijs. 
 • Er mogen geen voorwerpen geplaatst worden in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De doorgangen moeten steeds vrij zijn omwille van brandveiligheid.
 • Je dient de gemeenschappelijke deur van het gebouw steeds te sluiten. Dit voor ieders veiligheid. 
 • Plaats geen afval in de gemeenschappelijke delen.
 • Maak geen lawaai in de gangen, laat kinderen niet spelen op de trappen,.. Dit zorgt voor overlast voor je buren. 
 • Plak geen affiches of andere zaken op de ramen. 
 • Indien er een lift is, is deze enkel om kleine en lichte voorwerpen te vervoeren (geen verhuis). 
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen de lift niet zonder begeleiding van een volwassene gebruiken. De lift is geen speelgoed. 
 • Wanneer je de lift, gang of trappenhal vuilmaakt, poets je deze zelf.
 • Het is verboden om het dak te betreden, behalve in geval van nood.