Mag ik iets veranderen of bijbouwen aan mijn woning?


Je wil je huis aanpassen aan je eigen wensen? Voor elke verandering aan je huis moet je altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de technische dienst van Cordium. Bedenk dat je in een huurwoning woont. Dat betekent dat je het huis in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen als je verhuist.

Veel voorkomende vragen gaan over een tuinhuis, schotelantenne, afdak, een hok voor huisdieren of een veranda. Lees hieronder wat je best doet.

1. Tuinhuis

Een tuinhuis plaatsen kan, als je schriftelijke goedkeuring hebt van Cordium en onder strikte stedenbouwkundige voorwaarden. Het tuinhuis moet verwijderd worden wanneer je de woning verlaat en de tuin moet weer in oorspronkelijke staat zijn. Bij nieuwbouwprojecten wordt het plaatsen van een tuinhuis niet toegelaten.  Denk eraan: het tuinhuis valt niet onder de brandverzekering van Cordium. 

2. Schotelantenne

Je mag alleen een schotelantenne plaatsen nadat je dat schriftelijk hebt aangevraagd aan Cordium en je schriftelijk een toestemming hebt gekregen. 

Je mag hoogstens één schotelantenne per gezin plaatsen, zonder de buren te hinderen en zonder schade te veroorzaken aan de gevel en leidingen. Er zijn specifieke richtlijnen voor woningen en voor appartementen.  Die richtlijnen krijg je op het moment dat jouw aanvraag door Cordium wordt aanvaard.

3. Afdak

Je mag alleen een afdak plaatsen als je schriftelijke goedkeuring hebt gekregen van Cordium. Cordium kan - naar aanleiding van werken - altijd vragen om het afdak af te breken als dat nodig is. Bij nieuwbouwprojecten wordt het plaatsen van een afdak niet toegelaten. 

4. Hok voor dieren

Er mogen geen koterijen, hondenhokken, duiventillen, vogelkooien,…  worden opgetrokken in de tuin.

5. Veranda

Een veranda plaatsen is verboden.