Rode Rok & Vliermaalroot

Rode Rok & Vliermaalroot

23 feb. 2022

Ook in 2022 bouwen we verder aan verschillende nieuwbouwprojecten.

Rode Rok - Hasselt

De volgende fase van het masterplan van de Rode Rok wijk in Hasselt krijgt steeds meer vorm! Het Masterplan Rode Rok is een grootschalig bouwproject op lange termijn. In meerdere fasen, verspreid over ruim 10 jaar, worden 66 woongelegenheden afgebroken en vervangen door 103 nieuwe appartementen en woningen.

Pastorij - Vliermaalroot

In de Gauwerstraat in Vliermaalroot zijn we volop bezig met de bouw van appartementen. Deze zijn gelegen naast de pastorij in Vliermaalroot. Het gaat om 9 appartementen met een ondergrondse parkeerplaats. 

Voor de
Huurders
Voor de
Kandidaat-huurder
Voor
Iedereen