Wetgevend kader

Wetgevend kader

Sociale Huisvesting in Vlaanderen

Vlaamse overheid

Er zijn 100 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Cordium is daar één van. Onze werking wordt gecoördineerd en gecontroleerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Vereniging van huisvestingsmaatschappijen

De huisvestingsmaatschappijen hebben zich verenigd in de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Vereniging van huurders

Sociale huurders kunnen lokaal, al dan niet ondersteund door hun huisvestingsmaatschappij, een bewonersgroep opstarten. De bewonersgroepen verenigen zich op Vlaams niveau in een netwerk, VIVAS genaamd.

Wetgeving

Sociale huisvesting is gebonden aan regels van de Vlaamse overheid. Via deze links vind je meer informatie:

In sommige gemeenten legt het gemeentebestuur bijkomende regels op waarmee Cordium rekening houdt bij de toewijzing van sociale woningen. Dat is zo in Hasselt, Bilzen en Hoeselt. Informatie kan je vragen bij het gemeentebestuur.

 Het intern huurreglement van Cordium kan je hier raadplegen.